top of page

??

"מ 1978 "י טטרו.
רב ומשרדים, למגורים, מלון, קרקעות, תעשייה.
40 .
"ל.

"האומנות היא רב גונית" את היצירה , החדשנות בעולם.
2010 -30 מורכבים.
לאורך יצרה את שחר אדריכלים בע"מ.
בע"מ הינה הארץ ובחו"ל, : מגורים, מרכזי פנאי ומסחר, מלון, מבני תעשייה, חולים, מבני משרדים, בתי ספר ופרויקטים אחרים.

– 25 .
בתוכו, תכנון, תב"ע , רישוי ומחלקת הדמיות.
בע"מ רואה צרכי דרישותיהם לתכנון ארכיטקטונית גבוהה.
, בא הוא נמצא ' עד מושלם ומוגמר.
40 חברות "אדריכלי הבית".

bottom of page