top of page

Уссишкин

?מה זה פינוי ובינוי

גד מכנס 5.jpg
שד ירושלים_edited_edited.jpg
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ.png
סמילנסקי בן יהודה.jpg
osishiskin.png
dankner 9.jpg

פתרון 'פינוי בינוי' כשמו כן הוא: במסגרתו מפנים את אותם בנייני רכבת ישנים משנות ה-50 במגוון ערים בארץ כמו נתניה,

תל אביב, חיפה, רמת גן, גבעתיים ועוד… שממילא תשתיתם גרועה והם מסוכנים למגורים, ובמקום אותם בניינים, שרובם בעלי שלוש או ארבע קומות בלבד, והם מתפרשים על שטח גדול ומכילים מספר משפחות קטן יחסית, מקימים בניינים חדשים, רבי קומות וכך למעשה על אותו שטח קרקע מכניסים מספר גדול בהרבה של דירות חדשות.

map_edited.png
bottom of page